اَلسَّلامُ عَلَى عِبادِالله الصَّالِحین

و این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد...

اَلسَّلامُ عَلَى عِبادِالله الصَّالِحین

و این زندگانی فانی جوانی خوشی های امروز و اینجا به افسوس بسیار فردا نیرزد...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آرمانها» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

هر فرهنگ و مکتبی از جمله فرهنگ اسلامی دارای سه مشخصه و رکن اصلی است:

بینش ها و باورها،ارزشها و گرایشها،رفتارها و کردارها؛هر انسانی چه مسلمان و چه غیر مسلمان،به طور نسبی و بایک شدت و رقتی این سه اصل اساسی در زندگی وی جریان دارد.

سه اصل اساسی فوق با هم ارتباط تنگاتنگی دارند؛به گونه ای که ارزشها و اهداف زائیده ی بینش ها وجهان بینی ها هستند و رفتارها و اعمال زائیده ارزشها میباشد.به معنای ملموس تر بسته به نوع نگاه و جهان بینی که از خدا،انسان و جهان حاصل میشود اهداف در زندگی شکل میگیرد و آن گاه که هدف گذاری اتفاق افتاد رفتار ها و حرکات طبق هدف انجام میشود انسان در آن مسیر به حرکت می افتد.با ذکر مثالی این دیدگاه روشن تر خواهد شد.

شما شخصی را در نظر بگیرید که اعتقاد دارد:

  • حجت صباغیان